wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E. Italiaander ז"ל (geb. 1 maart 1942 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

20 september 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg : 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

H. Scheepstrahof 18 te Almere
20.00 uur donderdagavond
21.00 uur uitgaande sjabbat