wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer K.R. Nakkar ז"ל (geb. 24-08-1958 te Irak )

zal plaatsvinden op

woensdag 25 juli 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 14:30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 15:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה