wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer D.H de la Penha ז"ל (geb. 2-5-1942 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

vrijdag 8 juni 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Ouderkerk aan de Amstel: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה