wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. Johanna Winnik-van Beetz ז"ל (geb. 25 maart 1923 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

10 juni 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 16.00 uur

Aankomst te Muiderberg: 16.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה