wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. Jaffa Baruch-Sznaj ז"ל (geb. 19 februari 1961 te Den Haag )

zal plaatsvinden op

6 juni 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 20.00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amtel: 20.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I E B N G A

Sjiebnga-adres:
Marie van Regteren Altenahof 2 te Amstelveen
Dawwenen om 07.30 uur (do, vr, ma en di) en 9.00 uur (zondag)
Voor de ochtenddiensten zijn minjanmannen extra welkom
om 20.00 uur (do, zo en ma)
om 14.30 uur op vrijdag
om 23.15 uur uitgaande sjabbat
AUB Geen bezoek tussen 12.00 - 14.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur