wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. N.E. Hasqil ז"ל (geb. 1 juli 1923 te Bagdad, Irak )

zal plaatsvinden op

7 mei 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 13.30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 14.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה