wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R Schwartz - Mathijse ז"ל (geb. 21-12-1910 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 7 juni 2012

Vertrek Ter Kleef: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה