wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R. van Thijn-Springer ז"ל (geb. 18 mei 1929 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

16 maart 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 12.00 uur

Aankomst te Muiderberg : 12.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה