wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. M. Wijnperle-Morpurgo ז"ל (geb. 29 september 1926 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

23 januari 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 10.30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 11.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה