wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. M.S. Swaab-Oostra ז"ל (geb. 22 april 1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

12 november 2017

Vertrek Ter Kleef 6: 12.30 uur

Aankomst te Overveen: 13.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה