wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H.H. Lefevre-Cohen ז"ל (geb. 21-09-1925 te Esens, Duitsland )

zal plaatsvinden op

donderdag 8 juni

Vertrek Ter Kleef 6: 20:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 21:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה