wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H.M. Friederichs ז"ל (geb. 13-02-1937 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 7 mei 2017

Vertrek Ter Kleef 6: 16:30 uur

Aankomst te Muiderberg : 17:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה