wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J. Kesnar-Peeper ז"ל (geb. 26-04-1945 te Vinkenveen en Waverveen )

zal plaatsvinden op

zondag 26 maart 2017

Vertrek Ter Kleef 6: 17:00 uur

Aankomst te Joodse begraafplaats te Haarle: 17:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה