wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer J Waterman ז"ל (geb. 29-3-1916 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

31 mei 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 11:00 uur

Aankomst te Diemen (Landlust): 11:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה