wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. R. Rodrigues Pereira ז"ל (geb. 23-08-1926 te Haarlem )

zal plaatsvinden op

vrijdag 25 november 2016

Vertrek Ter Kleef 6 : 10:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 10:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה