wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. J. Mayer-Duque ז"ל (geb. 12-10-1928 te Soerabaja )

zal plaatsvinden op

dinsdag 15 november 2016

Vertrek Ter Kleef 6 : 14:30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 15:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה