wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J Kattenburg - Beugeltas ז"ל (geb. 21-10-1920 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

11 mei 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה