wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer C. Kroonenberg ז"ל (geb. 04-11-1923 te Batavia, Nederlands-Indie )

zal plaatsvinden op

vrijdag 20 mei 2016

Vertrek Ter Kleef 6: 15:30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 16:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה