wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S.R. Hoed ז"ל (geb. 23-12-1953 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 18 januari 2016

Vertrek Ter Kleef 6: 12:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Adres: Urkerstraat 5 , Amstelveen
Avondgebed/ma'ariv (ma,di) : 19:30