wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H. Frank-Davidson ז"ל (geb. 06-07-1920 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

31 december 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה