wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer J.H. Rabbie ז"ל (geb. 12-01-1949 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 29 november 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה