wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer H Storosum ז"ל (geb. 17-10-1923 te Keulen, Duitsland )

zal plaatsvinden op

Maandag 23 april 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 15:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 16:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה