wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer E.R. Robles ז"ל (geb. 6-10-21 te Paramaribo, Suriname )

zal plaatsvinden op

maandag 21 september 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה