wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. E.F. Blanes ז"ל (geb. 16-08-1926 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

vrijdag 4 september 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה