wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. C van Delft ז"ל (geb. 21-9-1935 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 12 april 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 13:30u uur

Aankomst te Muiderberg: 14:00u uur

.ת.נ.צ.ב.ה