wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S. Waterman - Glasbeek ז"ל (geb. 13-4-1940 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 14 mei 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 10:45 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:15 uur

.ת.נ.צ.ב.ה