wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E. Velleman - de Vries ז"ל (geb. 7-8-1914 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 10 mei 2015

Vertrek ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Er zal op zo, ma, di, wo, do sjiwwe worden gezeten op Beysterveld 239 vanaf 19:00 uur en het middag gebed, aansluitend het avond gebed begint om 19:30 uur