wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H. Kalkoene - Swaab ז"ל (geb. 29-3-1924 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 29 maart 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה