wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J. Schorlesheim ז"ל (geb. 31-5-1928 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 19 februari 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 12:45 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:15 uur

.ת.נ.צ.ב.ה