wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S. Tromp - Frank ז"ל (geb. 15-5-1912 te Groningen )

zal plaatsvinden op

dinsdag 10 februari 2015

Geen cermonie op ter Kleef

Aanvang dienst op Beth Shemesh,Israel: uur

.ת.נ.צ.ב.ה