wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S. Quaak - Polak ז"ל (geb. 5-11-1956 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 25 januari 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Adres: Prof. Lorentzlaan 1, Amstelveen

Dawwenen 's avonds: 20:00 uur

Bezoek wordt op prijs gesteld vanaf 19:30 uur