wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer M.I. Knorringa ז"ל (geb. 27-06-1927 te Groningen )

zal plaatsvinden op

dinsdag 20 januari 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 15:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 16:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה