wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S. Zeegers - Bos ז"ל (geb. 19-8-1927 te Almelo )

zal plaatsvinden op

woensdag 7 januari 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 11:15 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:45 uur

.ת.נ.צ.ב.ה