wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. I Cohen ז"ל (geb. 11-7-1939 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 27 november 2014

Vertrek ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה