wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer R.J.E. Streep ז"ל (geb. 7-4-1926 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 26 oktober 2014

Vertrek ter Kleef 6: 12:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

ADRES: Prins Albertlei 9/10, Bergen- Antwerpen (ma t/m vr )
TEL: +32-32303011