wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. R. Montezinos ז"ל (geb. 6-4-1929 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 21 oktober 2014

Vertrek ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Ouderkerk aan de Amstel: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה