wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. W.B. Meijer - Biet ז"ל (geb. 17-6-1920 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 16 september 2014

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה