wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer B. Legerman ז"ל (geb. 8-10-1917 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 2 september 2014

Vertrek ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה