wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. N Al Mulla - Dawid ז"ל (geb. 1-7-1927 te Bagdad, Irak )

zal plaatsvinden op

zondag 3 augustus 2014

Vertrek Ter kleef 6: 16:00 uur

Aankomst te Ouderkerk, kerkstraat 10 : 16:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה