wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J Gans - Premsela ז"ל (geb. 25-1-1919 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 28 juli 2014

Vertrek Ter kleef 6: 19:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 20:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Adres: Beth Shalom, Kastelenstraat 80 Amsterdam

Sjiwwetijden dindag t/m donderdag: 12:00u tot 19:00u
vrijdag: 12:00u tot 17:00u
Mots. Sjab. en zondagochtend wordt nog bekend gemaakt