wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer N Rotenstreich ז"ל (geb. 16-12-1912 te Bidzanov, Oekra´ne )

zal plaatsvinden op

vrijdag 25 juli 2014

Vertrek ter Kleef 6: 13:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה