wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer R Leibovic ז"ל (geb. 17-2-1948 te Rehovot, Israel )

zal plaatsvinden op

woensdag 25 juni 2014

Vertrek Ter kleef 6: 18:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 19:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה