wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer C Revivo ז"ל (geb. 01-10-1942 te Fez, Marokko )

zal plaatsvinden op

woensdag 30 april 2014

Vertrek Ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה