wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. N.S Mitnik - Talis ז"ל (geb. 21-4-1963 te Kiev 'Oekraïne' )

zal plaatsvinden op

zondag 20 april 2014

Vertrek ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה