wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H Reichenberger ז"ל (geb. 1-1-1926 te Doetinchem )

zal plaatsvinden op

zondag 6 april 2014

Vertrek ter Kleef 6: 16:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 17:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה