wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. J Cohen de Lara - de Jong ז"ל (geb. 26-10-1913 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 20 januari 2014

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a.d. Amstel: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה