wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. V.E.D Kamp ז"ל (geb. 20-12-1962 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

zondag 1 december 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 15:45 uur

Aankomst te Muiderberg: 16:15 uur

.ת.נ.צ.ב.ה