wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. F Beekman - Drukker ז"ל (geb. 29-06-1915 te Rotterdam )

zal plaatsvinden op

vrijdag 29 november 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה