wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R Rabbie - Matteman ז"ל (geb. 6-3-1914 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

28 december 2011

Vertrek Ter Kleef: 10:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה