wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer S Maandag ז"ל (geb. 24-8-1937 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 24 september 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה